ยินต้อนรับเข้าสู่ 9waree ผู้นำด้านการขายเครื่องกรองน้ำทุกชนิด

เกี่ยวกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก้าวารี

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก้าวารี ได้จัดตั้งโดยทีมงานที่มีความชำนาญการด้านเครื่องกรองน้ำ

        ซึ่งได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำเอาไว้ด้วยกัน ดังนั้นลูกค้าจึงสามารถมั่นใจในประสิทธิภาพและประสบการณ์ว่าจะได้รับการบริการที่อย่างดีที่สุด ด้วยการให้คำแนะนำอย่างถูกต้องตามหลักสากล รวมไปถึงสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างตรงจุด รวดเร็ว แม่นยำ โดยเน้นถึงความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ห้างหุ่นส่วนจำกัด เก้าวารี

เราขอเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม

โดยร่วมลงมือให้เกิดขึ้นจริงตามหน้าที่และความรับผิดชอบต่อโลกของเรา

ตามสโลแกน  "Let’s healthy"

 

จุดประสงค์และนโยบาย

           เราได้มุ่งเน้นในการให้บริการด้านอุปกรณ์ผลิตน้ำสะอาดบริสุทธิ์ ที่สามารถใช้ในจุดประสงค์ต่างๆ ออกไป เช่น การใช้งานสำหรับครัวเรือน หรือ การใช้งานในอุตสาหกรรม ดังนั้นทางเราจึงได้เสนอระบบน้ำต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมต่อลูกค้าแต่ละประเภท เช่น

เครื่องกรองน้ำระบบ “Reverse Osmosis” (R.O.)

เครื่องกรองน้ำระบบ Purifiled Water System

เครื่องกรองน้ำระบบ Deionizied Water System (D.I.)

เครื่องกรองน้ำระบบ Ultraviolet Water Purification (UV)

เครื่องกรองน้ำระบบ Water Softener System

เครื่องกรองน้ำระบบ Ozone Water System เป็นต้น

         ทางเรายังได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องการบำบัดน้ำเสียอีกด้วย สืบเนื่องด้วย 5-6 ปีที่ผ่านได้มีโรงงานจัดตั้งขึ้นมากมายในประเทศไทย ซึ่งโรงงานส่วนมากเหล่านี้ได้ปล่อยมลพิษออกมาเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะเรื่องน้ำ เราจึงมีความเป็นห่วงอย่างมากต่อสภาพแวดล้อมของประเทศใน ณ ปัจจุบันและอนาคต ทีมงานฯได้นำผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำเสีย มาให้คำปรึกษาและพัฒนาระบบเพื่อให้เหมาะสมต่อลักษณะน้ำเสียของแต่และโรงงาน  ซึ่งผู้เชี่ยวชาญของเราได้รับใบ “วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม”

 

สินค้าและบริการ

1. ออกแบบและติดตั้งระบบกรองน้ำ มีความจำเป็นต่อการกรองน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค  เนื่องจากน้ำเป็นสิ่งสำคัญต่อการตำเนินชีวิต แม้ว่าในปัจจุบันปัญหาสภาวะแวดล้อมเป็นพิษจะส่งผลต่อคุณภาพของน้ำ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคโดยตรงไม่ว่าจะเป็นน้ำเพื่อการบริโภคหรืออุปโภค ปัจจุบันนี้น้ำมีสิ่งเจือปนมากมาย เช่น หินปูน คลอรีน สนิมเหล็ก ตลอดจนเศษผงดินโคลนซึ่งเป็นสาเหตุของโรคต่างๆ จึงจำเป็นต้องมีเครื่องกรองน้ำเพื่อกรองสารเหล่านี้ออกก่อนจึงจะนำไปอุปโภค หรือบริโภคได้ นอกจากการกรองมีความจำเป็นตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นว่า การกรองน้ำดื่มเพื่อขจัดสารเจือปนต่างๆ เช่น หินปูน คลอรีน และสนิมเหล็ก แล้วนั้น การกรองน้ำใช้ก็เป็นสิ่งจำเป็นเช่นกัน ทั้งการกรองน้ำใช้ในครัวเรีอน หน่วยงานต่างๆ ที่ใช้น้ำปริมาณมาก ทั้งนี้เพื่อคุณภาพน้ำที่ดื่ม

2. ให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิค และการจัดการเกี่ยวกับคุณภาพน้ำ จัดสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ เพื่อการ อุปโภค และบริโภค  ทั้งในระดับที่อยู่อาศัยตลอดไปจนถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

3. จัดจำหน่ายเครื่องกรองน้ำ และอะไหล่ที่ใช้ในกระบวนการผลิตน้ำทุกชนิด

4. จัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ และไส้กรองน้ำชนิดต่างๆ  ที่ใช้ในกระบวนการบำบัดน้ำให้เหมาะสมกับความต้องการในการอุปโภค-บริโภค

5. จัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการฆ่าเชื้อโรคในน้ำ

6. จัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ

 

                     **กรุงเทพฯ, นนทบุรี, ปทุมธานี, สุพรรณบุรี, นครปฐม, อยุธยา, ราชบุรี, กาญจนบุรี**

จดหมายข่าว

ติดตาม

โทรศัพท์

Tel : ฝ่ายขายเครื่องกรองน้ำขนาดเล็ก , ตู้น้ำร้อน-เย็น  (084) 642-6663  คุณเรวดี (ตุ่มค่ะ)

Tel : ฝ่ายขายเครื่องกรองน้ำระบบอุตสาหกรรม  (081) 363-3454  คุณวินัย 

Tel : สำนักงาน / โรงงาน  (02) 101-4452  ,  (087) 354-9669  ,  (086) 332-0179               

Fax : (02) 101-4453 

สายด่วน, นอกเวลาทำการ  084-642-6663 ตุ่มค่ะ

EmailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บัญชีของฉัน

ขอสงวนสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมด ห้ามคัดลอก ดัดแปลง หรือ กระทำการต่างๆกับรูปของทางเว็บไซต์ มิฉนั้นจะมีความผิดตามพรบ.กฏหมายคอมพิวเตอร์