ยินต้อนรับเข้าสู่ 9waree ผู้นำด้านการขายเครื่องกรองน้ำทุกชนิด

ระบบ Reverse Osmosis

pictu

เครื่องกรองน้ำระบบรีเวอร์ส ออสโมสิส (RO.) , (Reverse Osmosis System) นิยมใช้กับระบบงานอุตสาหกรรมทั่วไป

 

           หลักการ : คือการใช้แรงดันให้น้ำ ผ่านเยื่อเมมเบรน (Membrane) ที่มีความสามารถสามารถในการกรองได้ละเอียดถึง 0.0001 ไมครอน หรือเล็กกว่าเส้นผมถึง 500,000 เท่า (เส้นผม=50 ไมครอน) สามารถกรองได้ถึง ไอออนและโมเลกุลของสารละลายที่อยู่ในน้ำ ดังนั้น จึงมีเพียงน้ำบริสุทธิ์ เท่านั้นที่สามารถ ผ่านเยื่อเมมเบรน (Membrane) ได้

           ระบบ RO. จึงสามารถป้องกัน สารตกค้าง และเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถพิสูจน์ ได้ด้วยกระบวนการวิเคราะห์ทาง ฟิสิกส์ , เคมี , พิษวิทยาและ จุลชีววิทยา

        การทำงาน: น้ำจะไหลผ่านไส้กรอง 5 ไมครอน และเพิ่มความดันน้ำด้วยปั๊มแรงดันสูง(High Presser Pump) เพื่อให้น้ำเข้าสู่ไส้เมมเบรน แล้วแยกออกเป็น 2 ส่วน

 

        ส่วนที่ 1. เป็นน้ำบริสุทธิ์ (Permeate) ผ่านโฟร์มิเตอร์ เพื่อวัดปริมาณน้ำที่ได้ แล้วเข้าถังเก็บน้ำบริสุทธิ์ เมื่อน้ำบริสุทธิ์เต็มถัง สวิทซ์ลูกลอยจะตัด วงจรไฟฟ้า ปั๊มจะหยุดทำงานทันที  โดยโซลินอยด์วาล์วจะตัดน้ำอัตโนมัติไม่ให้น้ำไหลเข้าระบบRO. ทำให้ไม่มีน้ำทิ้งไหลออกจากRO.ในขณะเครื่องหยุดทำงาน  เมื่อเปิดน้ำไปใช้อีกครั้ง น้ำในถังเก็บน้ำบริสุทธิ์ จะลดลง สวิทซ์ลูกลอยไฟฟ้าจะต่อไฟฟ้าให้ปั๊มทำงานอีกครั้ง และหยุดเมื่อน้ำเต็มถัง และมีระบบตัดไฟฟ้าไม่ให้ปั้มแรงดันสูงทำงานเมื่อไม่มีน้ำดิบ และเมื่อเกิดแรงดันน้ำสูงในไส้แมมเบรน (ไส้แมมเบรนอุดตัน) เพื่อป้องกันปั้มชำรุด  การออกแบบระบบควบคุมของเรา ใช้สมองกล (PLC) เป็นชุดควบคุมหลัก  

 

         ส่วนที่ 2. เป็นน้ำเข้มข้น  แยกเป็น 2 ส่วน

                ส่วนที่ 1. เป็นน้ำรีไซเคิล (Recirculated) ผ่านโฟร์มิเตอร์ เพื่อวัดปริมาณน้ำกลับมาเข้าปั๊มแรงดันสูง อีกครั้งเพื่อรักษาความเร็วของน้ำทีผ่านหน้าไส้ ให้ได้ตาม สเปคไส้เมมเบรน เพื่อไม่ให้ไส้เมมเบรนเกิดการอุดตัน

                ส่วนที่ 2. เป็น น้ำทิ้ง (Brine) ผ่านเข้าชุดควบคุมประมาณน้ำทิ้ง ผ่านโฟร์มิเตอร์ ออกทิ้งอยู่ที่ประมาณ 30%  และผ่าน โซลีนอยวาล์ว ที่มีหน้าที่ ฝลัดล้างไส้เมมเบรน  การผลิตน้ำของเครื่องRO. ระบบจะแบ่งน้ำออกเป็น 2 ส่วนดังที่กล่าวมาแล้ว ในขณะที่เครื่องทำงาน ส่วนของน้ำเข้มข้น จะมีการทิ้งออกตลอดเวลา จึงเปรียบเสมือนมีการล้างไส้เมมเบรน อยู่ตลอด จึงทำให้ง่ายต่อการบำรุงรักษา 

 

dada

โทรศัพท์

Tel : ฝ่ายขายเครื่องกรองน้ำขนาดเล็ก , ตู้น้ำร้อน-เย็น  (084) 642-6663  คุณเรวดี (ตุ่มค่ะ)

Tel : ฝ่ายขายเครื่องกรองน้ำระบบอุตสาหกรรม  (081) 363-3454  คุณวินัย 

Tel : สำนักงาน / โรงงาน  (02) 101-4452  ,  (087) 354-9669  ,  (086) 332-0179               

Fax : (02) 101-4453 

สายด่วน, นอกเวลาทำการ  084-642-6663 ตุ่มค่ะ

EmailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บัญชีของฉัน

ขอสงวนสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมด ห้ามคัดลอก ดัดแปลง หรือ กระทำการต่างๆกับรูปของทางเว็บไซต์ มิฉนั้นจะมีความผิดตามพรบ.กฏหมายคอมพิวเตอร์