ยินต้อนรับเข้าสู่ 9waree ผู้นำด้านการขายเครื่องกรองน้ำทุกชนิด

การบริการ และการรับประกัน

การบริการของ "เก้าวารี"          

1. บริการวางระบบน้ำสะอาด และการบำบัดน้ำเสียครบวงจรในครัวเรือน และโรงงานอุตสาหกรรม

2. บริการซ่อม และตรวจเช็คระบบกรองน้ำทุกชนิด

3. บริการเปลี่ยนไส้กรองทุกระบบของเครื่องกรองน้ำ

4. บริการทำสัญญาบริการเปลี่ยนไส้กรอง และดูแลระบบเครื่องเป็นรายปี

5. บริการรับออกแบบ และวางระบบโรงผลิตน้ำดื่ม

6. บริการให้คำปรึกษา และดูหน้างานฟรี                     

                                       

การรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

1. บริษัทฯรับประกันความเสียหายของชิ้นส่วนอะไหล่ และอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบซึ่งเกิดจากความบกพร่องของระบบจากการผลิต ยกเว้นไส้กรอง

2. บริษัทฯตรวจซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ (ตามข้อ 1.) โดยไม่คิดมูลค่าตลอดระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่รับสินค้า

เงื่อนไขที่ไม่อยู่ในการรับประกัน

1. ความเสื่อมสภาพตามปกติในการใช้งาน

2. เสียหายจากการใช้ไม่ถูกวิธี ฝ่าฝืนคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เก้าวารี

3. เสียหายจากภัยธรรมชาติ ฟ้าผ่า ไฟไหม้

4. เสียหายจากอุบัติเหตุ ความประมาท หรือเจตนาทำให้เสีย

5. เสียหายจากการใช้วัสดุสิ้นเปลือง หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ถูกต้อง

 

.

โทรศัพท์

Tel : ฝ่ายขายเครื่องกรองน้ำขนาดเล็ก , ตู้น้ำร้อน-เย็น  (084) 642-6663  คุณเรวดี (ตุ่มค่ะ)

Tel : ฝ่ายขายเครื่องกรองน้ำระบบอุตสาหกรรม  (081) 363-3454  คุณวินัย 

Tel : สำนักงาน / โรงงาน  (02) 101-4452  ,  (087) 354-9669  ,  (086) 332-0179               

Fax : (02) 101-4453 

สายด่วน, นอกเวลาทำการ  084-642-6663 ตุ่มค่ะ

EmailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บัญชีของฉัน

ขอสงวนสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมด ห้ามคัดลอก ดัดแปลง หรือ กระทำการต่างๆกับรูปของทางเว็บไซต์ มิฉนั้นจะมีความผิดตามพรบ.กฏหมายคอมพิวเตอร์